Lihevhatineke pîroz û dêmokiratik

Her vekî em agadarin, roja Pêncşemiyê 18.01.2018 an de, Komîteya Navendî ya PDKÎ ê bi beşdariya edamên rêberiyê, civîyan û li ser pirojeya rêzdar Mistefa Hicrî behs û gotûbêj kirin. Ew piroje li ser şêwaza sîstema kar û rêvebirinê de bo Hizbê hatibû pêşniyaz kirin.

Bêguman li nav hemû partî û saziyan de rikeberanê yekî durust û selîqên cuda bo kar û rêvebirinê de hene û hemû endamên saziyan, dixazin û hevil diden ku bîr û hizrên xwe li nav saziyan de bidene selimandin. Herwiha qeware û sistema partî û saziyan jî li ber rewşa gel, welat û navçe hevceyî guhertinanin. Bo hemû algûrên hanekî piroje li aliyê hinek kesan yan jî organekê partiyê ve, tê amade kirin û lê gereke bi zorina deng ve ew li komcivînekê bihête pejirandin. Ewane hemû li ferhenga dêmokirasiyê de tiştên siroştîne û binêşe ya sistema dêmokratik li nav partî û saziyan de tê darêjandin.

Ew piroje ya rêzdar Mistefa Hicrî jî bo guhertinên kar û rêverbirinê bo HDKÎ ê hatibû amade kirin û li mediyayên hizbî û civakî de hatibû veşandin. Vekî em agadarin, ew piroje bo gorîna qewara rêveberiya Hizbê, çalak kirina kar û xebatên wê li kurdistana rojhelatê de hatibû pêşniyaz kirin.

Lê ewê pirojê behs û gengeşeyekê berbilav li nava rêberî û bedena HDKÎ ê de çêkir û hinek ketin gel û hinek jî dijî wê pirojê derketin. Aliyê erênî û nerênî li ser madiyayên civakî û hizbî de, bê têbînî pêşniyaz û rexnên xwe li hemberî wê pirojê weşandin.

Ewe nîşan dide ku endamên HDKÎ ê li derbirîna boçûn û bîrên xwe de gellik azadî hene û endamekê sade, çi li kurdistanê û çi li derwey welat de be, rexne li endamên komîta nawendî û sekirterê hizbê digire.

Herçend hinek piroje û pêşniyaz gereke sinûrdar bin û li nav çarçûweya rêxistinî ve bihête behs û genegeşe kirin, lê dîsan jî li ber hinek hoyan ve piroje sinûrên rêxistinî derbas dike û dikewe nav devûzarên mediya û kesayetiyên siyasî de û her kesik bi seliqe û boçûna xwe, pirsgirêkê diperijîne û şirove dike. Li wî demê de ye ku gelê kurd û kesayetiyên hevalbendên partiyê dikewe nav şik û dilgiraniyê de û bîr û hizrên cûrbicûr bo wan peyda dibin û dikevine rewşekê nebaş.

Lê em dibînin ku ew pirsgirêkên hanekî di nav gelik sazî û partiyên Rojavayê Evropa yê de ji hene û hinek caran pirogiram û pirojên wan jî eşkere dibin û li mediyên azad de dihêne veşandin. Em dikarin bêjin ku ewane hemû kêmasiyên dêmokrasiyê ne û behs û gûtin li hemû cihekê têbaskirin. Lê gereke em wê yekê bizanin ku dêmokrasiyê û şêwazên wê jî sinûr heye. Li wî demê de ye ku siyasetwan û ronakbîr li nav partî û saziyan de, bi bîrekê berpirsatî û lihevhatin, komdibin û çareseriyekê bo pirsgirêkên xwe peyda dikin û xebat û jiyana asayî bo sazî û partiya xwe vedigerînin.   

Beşdarên pilenoma wê carê ya HDKÎ ê jî bi perpirsatiyekê şoreşgêrane û lihevhatin, ew pirsgirêk li komcivîna xwe de, dane ber behs û lêkolînê û bi zorîneya dengan ew piroje pejirandin û bo kongireya 16 dan ya wê hizbê dihête şandin. Gerek em wê yekê bizanin ku çareseriya pirsgirêkên hanekî ku teşene xistibû nava bedena hizbê de, ne asnane, lêbelê endamên rêberiya HDKÎ ê bi bîrekê netewî, pitewkirina organên hizbê, berçav girtina rewşa welat, xebata nû ya Rasan û aligûrên ku li Îranê de diqewimin, bi dilekê pak ve lihevhatin û ew piroje pejirandin.

Bi wê pêngava giring ya beşdarên pilenoma HDKÎ ê, hîvî yekê dîke da gelê kurd, endam û hevalbendên wê partiyê. Gelê kurd li rojhelatê Kurdistanê bêguman bi wê daxûyaniya Deftera Siyasî, gellik şadbûne û ew dilgraniya ku bo wan çêbibû, siviktir bûye.

Hîvîya serkevtinê bo kongireya 16an ya HDKÎ ê û beşdarên wê dikim û beşdarên kongirê dibe bizanin ku çave gelê kurd li Rojhelatê Kurdistanê û hevalbendên wê Hizbê li ser biriyarên şoreşgêrane û lihevhatina we ye.

Hemze Reşîdiyan 23.01.18